Aanmelden

Als je wilt deelnemen aan de National GI Minor moet je je aanmelden bij de Vrije Universiteit. De VU host de minor namens alle deelnemende universiteiten.

Ben je een student aan een universiteit of hogeschool?

Meld je aan bij het studiesecretariaat op aanmelding@nationalegiminor.nl van de Faculteit der Bètawetenschappen van de VU. Voeg daarbij een uitdraai van je cijferlijst, de beschrijving van het inleidende geovak en een korte motivatie waarom je deze minor relevant vindt binnen je studie. De minorcoördinator neemt vervolgens contact met je op. De inschrijving sluit op 1 juni.

Heb je vragen over deelname aan de Nationale GI Minor, aarzel dan niet om contact op te nemen met de contactpersoon van je eigen universiteit of met de minorcoördinator. Je vindt hun gegevens op de contactpagina.

Ben je een professional?

Indien je niet inschreven staat als student aan een hogeschool of universiteit kun je de Nationale GI Minor (of onderdelen daarvan) volgen in de vorm van contractonderwijs als contractdeelnemer. Schrijf een mail naar de minorcoördinator met daarin je motivatie en de kennis die je hebt van geo-informatie. Neem in het onderwerp GI Minor op. Na een intakegesprek wordt in overleg besloten over toelating als contractdeelnemer bij de Nationale GI Minor.

Na afronden van de Nationale GI Minor kun je een gewaarmerkte cijferlijst opvragen bij de Centrale Studentenbalie van de VU.

Kosten

Voor reguliere studenten van universiteiten en hogescholen gelden geen extra kosten (m.u.v. boeken, syllabi, reiskosten, en eventuele benodigdheden voor het practicum of werkcollege e.d.).
Voor contractdeelnemers gelden de kosten van contractonderwijs. Dit bedraagt € 185 per ECTS inclusief het afleggen van een eindtoets. Een minor van 30 ECTS studiepunten kost 5.500 euro voor contractdeelnemers (of naar rato voor een gevolgd onderdeel uit de minor).

Deze pagina delen: