Minor programma

De minor sluit aan op het inleidende geovak uit het eerste of tweede jaar van je studie, en is opgebouwd uit vier onderdelen. De eerste twee onderdelen volg je in Amsterdam aan de VU, de overige delen aan een universiteit waar je specialisaties wilt volgen of bij een bedrijf of universtiteit waar je een extern onderzoeksproject wilt doen. Je hebt de keuze om twee specialisaties te doen (12 ECTS) en een klein onderzoeksproject/stage (6 ECTS), of één specialisatie (6 ECTS) en een langer onderzoeksproject/stage (12 ECTS).

Onderdeel Onderwijsweken Locatie ECTS
A: Geo Data Acquisitie wk 36 - wk 43 VU Amsterdam 6
B: Geografische Analyse en Visualisatie wk 36 - wk 43 VU Amsterdam 6
C: Specialisaties wk 44-5 Eén van de 5 universiteiten 6 of 12
D: GI research Assignment wk 44-5 Eén van de 5 universiteiten 6 of 12

De inhoud en uitvoering van de vakken A en B worden door de deelnemende universiteiten verzorgd in Amsterdam bij de VU. De lesdagen in Amsterdam zijn in week 36-38 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. In de weken 39-43 zijn de contactdagen alleen op dinsdag en donderdag

De planning van de specialisatie(s) en de research assignment is afhankelijk van je eigen keuzes, maar ze moeten in principe afgerond zijn in de 5de week van de minor. De lestijden van de specialisaties zijn ook per specialisatie verschillend. Kijk hiervoor in het overzicht van de specialisaties.

De examinering van de 4 cursusonderdelen vindt in diverse vormen plaatsen, zie onderstaande tabel.

Onderdeel Schriftelijk
tentamen
Poster Atlas Werkstuk Presentatie
Geo Data Acquisitie X X X X
Geografische Analyse en Visualisatie X X X
Specialisatie * *
Onderzoeksproject / stage X X

* afhankelijk van de specialisatie

 

Deze pagina delen: