Wat zeggen werkgevers over het belang van de Nationale GI Minor?

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

"In de informatierevolutie waarin we leven is geo-informatie de verbindende schakel. Geo-informatie heeft en maakt de toekomst."
Lees verder...

Microsoft

"Er komen steeds meer diensten die gebaseerd zijn op locatie-informatie, de computerkracht en beschikbaarheid van data is oneindig. We hebben mensen nodig die deze data toegankelijk en daarmee toepasbaar kunnen maken."
Lees verder...

Kadaster

"Ik verwacht dat de vraag naar goed opgeleid personeel in geo-informatie sterk toeneemt. Enerzijds door de vergrijzende arbeidsmarkt, anderzijds door nieuwe wensen om geo-informatie beter in te zetten om bedrijfsprocessen te versterken."
Lees verder...

Accordis

"Om de almaar groeiende kosten in Zorg en Welzijn tegen te gaan, is lokaal en regionaal beter inzicht nodig in het complex van factoren die zorgvraag en -aanbod bepalen. Geo-informatie kan hierin een belangrijke rol spelen."
Lees verder...

Shell

"Binnen Shell, waarin meer dan 80% van de informatie locatiegebonden is, is kennis van geo-informatie een waardevol voordeel."
Lees verder...

KNMI

"Voor het analyseren en visualiseren van bijvoorbeeld satellietinformatie en klimaatverandering is kennis van innovatieve geo-informatietechnieken cruciaal."
Lees verder...

Geodan

“Met kennis van geo-informatie kun je binnen je eigen vakgebied informatie meer betekenis geven, omdat je in staat bent structuren en patronen te ontdekken."
Lees verder...

Arcadis

"In de vakgebieden waarin Arcadis adviseert, is kennis van ruimtelijke informatie van groot belang. Juist mensen uit brede studierichtingen met een specialisatie in geo-informatie zijn waardevol."
Lees verder...

AeroVision

"Basiskennis en inzicht in de mogelijkheden van geo-informatie zijn nodig om maatschappelijke (ruimtelijke) vraagstukken efficiënt en effectief te helpen oplossen."
Lees verder...

Logica

"Het vakgebied geo-informatie is onverminderd belangrijk, denk aan hergebruik van ruimte, smart grids, operationeel beeld, mobiele toepassingen, bevolkingsanalyse etc. Logica heeft belang bij geo- informatiedeskundigen die tevens IT kennis bezitten."
Lees verder...

Esri Nederland

"Er is behoefte aan T-shaped people, mensen die kennis hebben van twee disciplines en het snijvlak kunnen plaatsen. Als geo-informatie één van die disciplines is, heb je al snel een unieke combinatie in skillset."
Lees verder...

RDC Group BV

"In onze markt, de mobiliteitssector, is geo-informatie een belangrijk aspect geworden in het zakendoen."
Lees verder...

Deze pagina delen: