Voor wie?

De Nationale GI Minor is bedoeld voor studenten aan het wo of hbo met basiskennis van geo-informatie, en voor professionals die met geo-informatie te maken hebben of krijgen. Per doelgroep vind je hieronder de relevante informatie.

Studenten van één van de deelnemende universiteiten met basiskennis geo-informatie

De minor richt zich op derdejaars studenten die een inleidend geo-informatievak hebben gevolgd aan één van de deelnemende universiteiten. Jaarlijks zijn dit ongeveer 700 studenten uit diverse studierichtingen (bijvoorbeeld informatica, ruimtelijke wetenschappen, sociale geografie en planologie, life sciences, groene opleidingen, economie, bouwkunde etc.). Je wordt toegelaten tot de minor als je een voldoende hebt voor een van de onderstaande geovakken.

Deelnemende universiteit Inleidend Geovak
Wageningen University Introduction Geo-Information Science
(GRS-10306) WU coordinator Willy ten Haaf
Universiteit Utrecht Introductie GIS / Cartografie
(GEO2_3031) coördinator Fred Toppen
Vrije Universiteit Amsterdam Digitale Ruimtelijke Data
(AB_450023) coördinator Eduardo Dias
Universiteit Twente (ITC) Neem contact op met
UT/ITC coördinator Wan Bakx
Technische Universiteit Delft Ieder ‘ruimtelijk’ vak, neem contact op met
TU Delft coördinator Stefan van der Spek

Studenten van andere universiteiten en hogescholen

Ook studenten aan andere universiteiten en hogescholen met kennis van geo-informatie zijn welkom. Om een goede aansluiting tussen hun kennis en de minor te borgen vindt een intakegesprek met de studiecoördinator plaats (zie Inschrijving).

Professionals uit de arbeidsmarkt

Professionals uit de arbeidsmarkt die meer over geo-informatie willen leren zijn eveneens welkom om de hele minor of een deel ervan te volgen. Ook met hen vindt een intakegesprek met de studiecoördinator plaats.

Indien je niet tot bovenstaande doelgroepen behoort en toch interesse hebt in de minor, neem dan contact op met de studiecoördinator.

Deze pagina delen: