Meerwaarde Nationale GI Minor

De deelnemende Nederlandse universiteiten bundelen de meest actuele kennis en ervaring rond geo-informatie in één gezamenlijke Nationale Geo Informatie Minor.

Het gebruik van geo-informatie neemt een enorme vlucht in een groeiend aantal domeinen. Economie (geomarketing), ICT, beleid, gezondheidszorg, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing zijn een paar voorbeelden. Deze minor biedt je de mogelijkheid je te verdiepen in de toepassing van geo-informatie binnen je eigen studie of interesse. Je kunt kiezen uit diverse specialisaties bij de vijf universiteiten, en uit een breed scala aan stageplaatsen bij bedrijven en overheden.

Werkgevers vanuit bedrijfsleven en overheid zijn nauw betrokken bij de Nationale GI Minor. Dit wordt zichtbaar door gastsprekers, voorbeelden uit de praktijk, cases, bedrijfsbezoeken en een extern onderzoekproject c.q. stage. Werkgevers hechten grote waarde aan afgestudeerden die binnen hun opleiding kennis van en ervaring met geo-informatie hebben opgedaan. Met de Nationale GI Minor voeg je waarde toe aan je studie en vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt.

Aardwetenschappen / Ruimtelijke wetenschappen Met geo-informatie kun je complexe en omvangrijke data(bases) hanteerbaar maken die nodig zijn voor analyses en het maken van beleid. Denk aan analyses rond klimaatverandering.
Archeologie De samenhang van archeologische vondsten en de omgeving wordt steeds belangrijker. Zoek bijvoorbeeld eens op een archeologische beleidskaart. Dan worden hoogtebestanden (AHN) in combinatie met de archeologische vondsten samen in een GIS geanalyseerd. Neem eens een kijkje bij archeologie en gis.
Bouw, Civiele Techniek

Met geo/gis kun je de samenwerking tussen alle disciplines in de praktijk (bouw, civiele techniek, ruimtelijke ordening, ICT, economie etc.) versterken. De multidisciplinaire aanpak is noodzakelijk binnen stedelijke vernieuwing. Hot topics zijn 3D-ontwerpen, BIM, visualiseren van concepten en het interactief ontwerpen in een ruimtelijke omgeving.

Economie Meer dan 80% van alle bedrijfsgegevens bevat een locatie. Die kennis kan gebruikt worden om tot nieuwe marketinginzichten te komen. Bijvoorbeeld: waar wonen (potentiële) klanten, wat is de beste plek voor een vestiging, en wat is de looproute van klanten door een winkel. Het belang van de ruimtelijke factor in het koopgedrag wordt steeds meer onderkend.
Informatica

Voorbeelden van GIS binnen Informatica zijn: location based services, 3D-visualisatie, gaming, groei van Augmented Reality etc. Er is een groeiende interactie tussen computergraphics en geo-informatica. Technieken worden inmiddels over en weer gebruikt. Toch kan men nog steeds van elkaars expertise leren. Het aantal beschikbare ruimtelijke databases groeit en de grootte en complexiteit ervan zo mogelijk nog sneller. Er zijn veel webbased technieken in de GIS-wereld en veel innovatieve bedrijven.

Life Sciences GIS-technologie wordt bij Life Sciences steeds meer gebruikt voor onder meer modellering, risico analyses en ondersteuning van besluitvorming, en heeft een sterk innovatief karakter. Voorbeelden van GIS binnen Life Sciences zijn: het gecombineerd gebruiken van satellietwaarnemingen, lokale sensoren en machineaansturing op het gebied van voedselvoorziening, en het gebruiken van satellietbeelden in combinatie met GIS-technologie bij het bepalen van gezondheidsrisico’s als gevolg van ziektes of natuurrampen.
Planologie en geografie Geo-informatie en GIS zijn onlosmakelijk verbonden met deze opleidingen en werkvelden. Voor planologie bijvoorbeeld zijn ruimtelijke plannen onmisbaar in een digitaal formaat. Maar denk ook aan leefbaarheid en bevolkingsontwikkeling (krimp en groei).
Taal en Cultuurstudies In veel boeken komen locaties voor. Via GIS kan de samenhang getoond worden in de ruimte. Nieuwsgierig naar je achternaam en de plek waar je voorouders vandaan komen? GIS kan je helpen, kijk bijvoorbeeld eens op www.meertens.knaw.nl/nfb.
Deze pagina delen: